31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel

Nr. 41 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BLANKSMA-VAN DEN HEUVEL EN HUIZING TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 27

Voorgesteld 22 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat dieperliggende oorzaken de crisis in het financiële stelsel mede hebben veroorzaakt;

overwegende, dat internationale en nationale macro-economische ontwikkelingen in relatie staan met dit financieel stelsel;

constaterende, dat weinigen de financiële crisis in deze omvang hebben voorspeld;

constaterende, dat de onafhankelijke evaluatieorganisatie van het IMF (IEO) onlangs in haar rapport aangaf dat macro-economische ontwikkelingen en financiële ontwikkelingen te weinig in samenhang zijn bekeken;

constaterende, dat belangrijke adviseurs van de Nederlandse regering en het parlement, het Centraal Planbureau (CPB) en de Nederlandsche Bank (DNB) gewezen hebben op de geschetste mondiale ontwikkelingen, maar onvoldoende de samenhang hebben onderkend;

verzoekt de regering in het voorjaar een rapportage te laten opstellen gezamenlijk door het CPB en DNB over de internationale en nationale macro-economische ontwikkelingen in samenhang met ontwikkelingen in de financiële sector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Blanksma-van den Heuvel

Huizing

Naar boven