31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel

Nr. 39 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BLANKSMA-VAN DEN HEUVEL EN HUIZING TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 24

Voorgesteld 22 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat beloningsprikkels een van de uitgangspunten zijn geweest van de wereldwijde financiële crisis omdat deze prikkels aan kunnen zetten tot het nemen van onverantwoorde risico's voor een financiële instelling;

constaterende, dat de commissie-De Wit van mening is dat de reikwijdte van een aantal beloningsprincipes, zoals opgenomen in de Code Banken, de principes van AFM en DNB en de kabinetsplannen, dienen te worden uitgebreid naar de gehele organisatie;

verzoekt de regering om passende maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat financiële instellingen de aanvullingen van de commissie-De Wit kunnen overnemen in de Code Banken;

verzoekt de regering om de Kamer over de implementatie van al deze maatregelen voor september 2011 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Blanksma-van den Heuvel

Huizing

Naar boven