31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel

Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN PLASTERK EN BRAAKHUIS

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de commissie-De Wit stelt dat afstand genomen moet worden van beloningssystemen die leiden tot het nemen van onverantwoorde risico's en die in te hoge mate gebaseerd zijn op kortetermijnresultaten;

van mening, dat de principes uit de Code Banken moeten worden toegepast en dat als regel geen gebruikgemaakt moet worden van de «leg uit"-optie;

voorts van mening, dat deze beloningsnormen ook van toepassing dienen te zijn voor niet-bestuurders in de sector zoals handelaren (conform de aanbeveling van de commissie-De Wit);

constaterende, dat uit de hoorzitting met bankiers is gebleken dat niet alle banken van plan zijn, hun bonussen als regel te maximeren op 100% van het vaste salaris;

verzoekt de regering de beloningsparagraaf van de Code Banken met inachtneming van het bovenstaande in de wet te verankeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Plasterk

Braakhuis

Naar boven