31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel

Nr. 34 MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS C.S.

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een volgende kredietcrisis te allen tijde moet worden voorkomen;

constaterende, dat belangrijke aanbevelingen van de commissie-De Wit nog niet of niet geheel zijn geïmplementeerd, zoals de Code Banken en de aanscherping hiervan, zoals de periodieke rapportage over de macro-economische risico's van het financiële stelsel aan de Tweede Kamer, zoals de implementatie van de bankenheffing en de aanscherping van de taak van accountants;

overwegende, dat de volledige implementatie van de 27 aanbevelingen van de commissie-De Wit van groot belang is om een volgende kredietcrisis te voorkomen;

overwegende, dat de Tweede Kamer de vinger aan de pols wil houden bij de implementatie van deze aanbevelingen;

verzoekt de regering om de Tweede Kamer voortaan halfjaarlijks in te lichten over de voortgang van de implementatie van de 27 aanbevelingen van de commissie-De Wit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Braakhuis

Plasterk

Koolmees

Naar boven