31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel

Nr. 33 MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS C.S.

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een volgende kredietcrisis te allen tijde moet worden voorkomen;

overwegende, dat de volledige implementatie van de 27 aanbevelingen van de commissie-De Wit van groot belang is om een volgende kredietcrisis te voorkomen;

constaterende, dat de aanbeveling van de commissie-De Wit, dat financiële instellingen gedragscodes moeten formuleren, nog niet door alle financiële instellingen is geïmplementeerd zoals door pensioenfondsen en intermediairs;

overwegende, dat hierdoor onvoldoende transparantie ontstaat voor klanten, dat de klant centraal zou moeten staan bij het handelen van de financiële sector en dat er op deze manier onvoldoende zicht is op de beoogde cultuurverandering in delen van de financiële sector;

verzoekt de regering om alle financiële instellingen op te roepen om gedragscodes te formuleren en zo nodig de AFM bevoegd te maken om hierop toe te zien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Braakhuis

Plasterk

Koolmees

Naar boven