Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Kamerstuk 31980 nr. 30

Gepubliceerd op 17 maart 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de bonuscultuur bij financiële instellingen in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het ontstaan van de kredietcrisis;

overwegende, dat bij banken en verzekeraars desondanks nog steeds in ruime mate bonussen worden uitgekeerd, zelfs bij financiële instellingen die met belastinggeld door de Staat overeind gehouden moesten worden;

overwegende, dat er brede overeenstemming bestaat bij regering en parlement om een kredietcrisis in de toekomst op alle mogelijke manieren te willen voorkomen;

constaterende, dat banken en verzekeraars voor wat betreft hun bonuscultuur blijkbaar te weinig dempende prikkels hebben ontvangen van de minister;

verzoekt de regering alle financiële bonussen die vanaf 2008 bij ABN AMRO, ASR Verzekeringen, ING, SNS Reaal en AEGON zijn uitgekeerd, eenmalig tegen een tarief van 100% te belasten in de loonheffing dan wel aftrek van het totale bonusbedrag in de vennootschapsbelasting te weigeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl