31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel

Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN KOOLMEES EN BRAAKHUIS

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat «de klant centraal» een belangrijk begrip is voor de cultuuromslag die banken proberen te bewerkstelligen;

overwegende, dat rekeninghouders bij ontevredenheid over een bank eenvoudig moeten kunnen overstappen;

van mening, dat een goede relatie met een klant niet kan worden opgebouwd door hem vast te zetten, maar juist door goed voor de klant te zorgen;

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat nummerportabiliteit zo snel mogelijk wordt ingevoerd en de Kamer voor het zomerreces te informeren over de stappen die hiertoe worden genomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koolmees

Braakhuis

Naar boven