31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID BLANKSMA-VAN DEN HEUVEL

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in aanbeveling twee van het rapport van de commissie-De Wit duidelijk wordt gesteld dat de financiële sector snel resultaten moet laten zien in de vorm van een zorgvuldige naleving van de Code Banken, waarbij het expliciete uitgangspunt «comply» is;

overwegende, dat in deze aanbeveling tevens is aangegeven dat een wettelijke verankering ter vervanging van de aanbevelingen van de Code Banken in beeld moet blijven;

constaterende, dat in de voorrapportage Implementatie Banken Code 2010 naar voren komt dat er weliswaar sprake is van een bemoedigende start, maar dat de urgentie in de volle breedte nog hoger zal moeten worden;

verzoekt de regering wetgeving voor te bereiden om de aanbevelingen uit de Code Banken indien mogelijk op zeer korte termijn wettelijk te kunnen verankeren, indien uit de monitoringcommissie 2010 blijkt dat onvoldoende is voldaan aan aanbeveling 2 van de commissie-De Wit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Blanksma-van den Heuvel

Naar boven