31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel

Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN BLANKSMA-VAN DEN HEUVEL EN SLOB

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in aanbeveling 9 van het rapport van de commissie-De Wit staat dat initiatieven om te komen tot duurzaam aandeelhouderschap moeten worden ondersteund;

overwegende, dat aandeelhouders op deze wijze op een meer verantwoorde wijze invulling kunnen geven aan hun rechten en plichten en dat dit bij kan dragen aan de noodzakelijke cultuurverandering in de financiële sector;

constaterende, dat het kabinet in haar reactie vrijwel geen concrete invulling aangeeft aan deze aanbeveling en ook nog steeds geen reactie heeft gegeven op de aangenomen motie-Van Geel c.s. over dit onderwerp;

verzoekt de regering om vóór 1 mei 2011 met concrete voorstellen te komen ter invulling van duurzaam aandeelhouderschap, bijvoorbeeld in de vorm van een loyaliteitsdividend en/of verzwaard stemrecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Blanksma-van den Heuvel

Slob

Naar boven