31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel

Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN IRRGANG EN BRAAKHUIS

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel heeft aanbevolen dat de financiële sector snel resultaten laat zien in de vorm van een zorgvuldige invulling en naleving van de Code Banken, waarbij het expliciete uitgangspunt «pas toe» is;

constaterende, dat de Tweede Kamer met de motie-Mulder c.s. van 16 september 2010 de banken unaniem heeft opgeroepen, de Code Banken voor het eind van het jaar uit te breiden en aan te passen in lijn met de aanbevelingen van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel;

constaterende, dat uit de Voortgangsrapportage Implementatie Code Banken van december 2010 blijkt dat banken de bepalingen uit de Code Banken betreffende het beloningsbeleid onvoldoende toepassen;

constaterende, dat de banken de aanbevolen aanscherpingen op geen enkele wijze ter hand hebben genomen;

verzoekt de regering de bepalingen omtrent het beloningsbeleid, aangepast aan de aanbevelingen van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel, in de wet op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Irrgang

Braakhuis

Naar boven