Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131980 nr. 20

31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel

Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN SLOB EN BRAAKHUIS

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Algemene Rekenkamer onderzoek doet naar het bankentoezicht;

constaterende, dat de Algemene Rekenkamer stelt dat het hierbij beperkingen ondervindt, vanwege de weigering van DNB om bepaalde stukken te overleggen in verband met de vertrouwelijkheid van de informatie;

constaterende, dat het kabinet van mening is dat er binnen de huidige Europese richtlijnen geen ruimte is om de vertrouwelijke informatie aan de Algemene Rekenkamer te overleggen;

constaterende, dat de commissie-De Wit van mening is dat de grenzen van de wettelijke geheimhoudingsbepaling opgerekt moeten worden;

van mening, dat er maximale transparantie in de uitvoering van het toezicht betracht moet worden;

verzoekt de regering zich in Europees verband actief te gaan inzetten voor herziening van het strikte geheimhoudingsregime en de Kamer hierover voor de zomer van 2011 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Braakhuis