Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931951 nr. 11

31 951
Verantwoordingsbrief 2008

nr. 11
MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S.

Voorgesteld 28 mei 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet controleerbaar en afrekenbaar wil zijn op de doelstellingen uit het Beleidsprogramma 2007–2011;

overwegende, dat de Algemene Rekenkamer en het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven de voortgang op deze doelstellingen niet konden verifiëren;

overwegende, dat er een link moet zijn tussen de begroting en de verantwoordingsbrief;

verzoekt de regering in samenspraak met de commissie voor de Rijksuitgaven en de Algemene Rekenkamer te komen met voorstellen om de realisatie van de kabinetsdoelstellingen beter controleerbaar en afrekenbaar te maken en de Kamer hier voor Prinsjesdag 2009 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Rutte

Van Geel

Hamer

Slob

Thieme

Van der Vlies

Verdonk