Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131950 nr. 17

31 950 Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN DER VEEN

Voorgesteld 9 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat zelfstandige bestuursorganen (zbo's) publieke taken uitvoeren;

van mening, dat bestuurders en medewerkers geen hogere vergoeding dienen te krijgen dan het maximum van de balkenendenorm;

verzoekt de regering in de wet topinkomens de bestuurders van de zbo onder het eerste regime van de commissie-Dijkstal te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Van der Veen