Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931944 nr. 9

31 944
Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

nr. 9
MOTIE VAN HET LID SMITS

Voorgesteld 9 september 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een student met een simpel vinkje op een website het leendeel van de studiefinanciering kan activeren, dat mogelijk oploopt tot tienduizenden euro’s;

constaterende, dat er geen enkele kredietverlenende instelling zonder schriftelijke instemming een lening verleent;

verzoekt de regering een handtekeningenprocedure in te stellen voor het activeren van het leendeel van de studiefinanciering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smits