31 936 Luchtvaartbeleid

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 875 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 september 2021

Gisteren heb ik u een verzamelbrief vliegveiligheid gestuurd met als bijlage een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over kruisend verkeer op Schiphol1. Per abuis was dit een versie van het rapport met daarin persoonlijke aantekeningen. Hierbij stuur ik u het originele rapport zonder persoonlijke aantekeningen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven