Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131936 nr. 85

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 85 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 september 2011

In het notaoverleg van 7 februari 2011 (kamerstuk 31 936, nr. 71) is de luchtvaartnota met uw Kamer besproken. In dit overleg is bij motie 31 936, nr. 51, door uw Kamer het Aldersadvies Eindhoven overgenomen en om een voortvarende aanpak van het Aldersadvies Eindhoven gevraagd.

Daarnaast is gevraagd om het plan van aanpak voor de uitvoering van het Aldersadvies naar de Tweede Kamer te sturen. Tevens heb ik de heer Alders gevraagd in dit plan van aanpak aan te geven op welke wijze de bewoners (BOW) en de milieufederatie (BMF), betrokken worden in de uitvoering van het advies. De gesprekken tussen de bewoners en de milieufederatie en de heer Alders lopen nog. Zodra deze gesprekken zijn afgerond en ik van de heer Alders het plan van aanpak heb ontvangen, zal ik u hier nader over informeren en het plan van aanpak toesturen.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma