Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131936 nr. 82

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 82 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2011

Hierbij stuur ik u een afschrift van mijn brief aan de heer Alders waarin ik nader in ga op de situatie van het luchtruim rond Lelystad Airport.1 Gezamenlijk met mijn brief over het actieplan luchtverkeersleiding Lelystad Airport (d.d. 15 juni 2011) geef ik hiermee invulling aan de motie Huizing-Haverkamp (31 936, nr. 50).

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.