Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031936 nr. 777

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 777 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 753

Voorgesteld 23 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ambitie van de Luchtvaartnota is om actiever te sturen op een luchtvaart binnen de grenzen van klimaat en milieu;

overwegende dat de huidige Europese slotverordening en het systeem van historische rechten in tijden van economische recessie kan leiden tot een praktijk waarbij voor lange tijd tickets onder kostprijs worden aangeboden om zo schaarse ruimte op luchthavens te verwerven;

verzoekt de regering, om samen met Oostenrijk te onderzoeken of een minimumprijs op tickets, waarbij het ticket niet goedkoper mag zijn dan de optelsom van verplichte luchthavengelden, belastingen en andere heffingen op tickets, ook voor Nederland ingevoerd kan worden, en hierover te rapporteren ten behoeve van het slotdebat over de Luchtvaartnota 2020–2050,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Bruins

Kröger

Laçin

Kuiken

Van Brenk

Van Kooten-Arissen