Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031936 nr. 775

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 775 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 18 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de ontwerpLuchtvaartnota geen aandacht is voor het verminderen van het risico op botsingen met vogels;

constaterende de actuele innovaties in het (radar-)onderzoek naar het risico op botsingen met vogels;

verzoekt de regering, in de Luchtvaartnota een hoofdstuk of een paragraaf op te nemen waarin per Nederlandse luchthaven een overzicht wordt gepresenteerd van de aanpak, relevante kennis en informatie over het risico op botsingen met vogels, aangevuld met de meest actuele wetenschappelijke inzichten en innovaties op dit thema,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan