Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031936 nr. 756

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 756 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN STOFFER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 18 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Luchtvaartnota wordt vastgesteld dat een CO2-plafond wordt uitgewerkt;

van mening dat een CO2-plafond een belangrijk instrument kan zijn in het nakomen van doelstellingen;

verzoekt de regering, in de uitwerking van het CO2-emissieplafond het plafond niet hoger te laten zijn dan de emissies van de hoeveelheid uitstoot van de vanuit Nederland vertrekkende vliegtuigen in 2019;

verzoekt de regering, in de uitwerking van het plafond te concretiseren dat het om een afnemend plafond gaat, waarbij dit in 2030 en 2050 niet hoger mag zijn dan de doelstellingen in het Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart, en bij voorkeur voldoet aan de reductiepaden van het Klimaatakkoord;

verzoekt de regering tevens, de groei in het CO2-emissieplafond te clausuleren met reductie, en niet met compensatie;

verzoekt de regering voorts, het CO2-plafond vast te stellen voor de gehele Nederlandse commerciële luchtvaart, en dit door te vertalen per luchthaven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Stoffer