Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031936 nr. 754

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 754 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN AMHAOUCH

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 18 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Luchtvaartnota wordt vastgesteld dat een CO2-emissieplafond om de klimaatdoelen te borgen moet worden uitgewerkt;

overwegende dat een duidelijk en ambitieus CO2-emissieplafond de sector aan zal zetten tot een versnelling van innovatie en het mogelijk maakt de doelen van Parijs te halen;

verzoekt de regering, om voor de jaarwisseling een uitwerking van het CO2-emissieplafond aan de Kamer voor te leggen waarin de reductiedoelstellingen en verantwoordelijkheden met betrekking tot handhaving en monitoring duidelijk worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Amhaouch