Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131936 nr. 70

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 70 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 februari 2011

Hierbij bied ik u de nieuwe publicatie «Effecten van de vliegbelasting»aan van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).1

Het KiM is een onafhankelijk instituut binnen het ministerie, dat strategische kennisproducten levert ten behoeve van de beleidsvorming op het gebied van mobiliteit. De inhoud van de publicaties van het KiM behoeft niet het standpunt van de minister of de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu weer te geven. De onderzoeken van het KiM worden geplaatst op www.kimnet.nl. De kernproducten van het KiM wil ik u ter informatie aanbieden.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.