31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 680 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN PATERNOTTE

Voorgesteld 26 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een onafhankelijk bureau een alternatieve MKBA voor Lelystad Airport heeft opgesteld;

constaterende dat de recente discussie heeft aangetoond dat op het gebied van luchtvaart de uitgangspunten en richtlijnen voor MKBA's niet op alle punten compleet en eenduidig zijn;

verzoekt de regering, de verschillen te duiden en te onderzoeken hoe de uitgangspunten en richtlijnen voor MKBA's inclusief de leidraad OEI, op het gebied van luchtvaart concreet kunnen worden verbeterd en gespecificeerd, en hierover aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Paternotte

Naar boven