Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931936 nr. 622

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 622 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat als gevolg van de aangenomen motie-Van Raan c.s. (29 665, nr. 305, d.d. 15 mei 2018) alle klimaateffecten zullen worden meegenomen in de Luchtvaartnota;

verzoekt de regering, bijpassende volumescenario's op te nemen in de Luchtvaartnota, inclusief krimp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan