Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931936 nr. 619

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 619 MOTIE VAN HET LID LAÇIN

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er meerdere keren een tijdelijke oplossing is gevonden voor de positie van vrachtvluchten op Schiphol middels een local rule;

constaterende dat vrachtvluchten een belangrijke factor zijn voor werkgelegenheid op en rond Schiphol;

overwegende dat er een structurele oplossing moet komen voor de positie van vrachtvluchten op Schiphol;

verzoekt de regering, om samen met relevante partijen tot structurele oplossingen te komen om de positie van vrachtvluchten op Schiphol te waarborgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin