Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931936 nr. 618

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 618 MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S.

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Luchtvaartnota 2020–2050 richtinggevend zal zijn voor de toekomst van de luchtvaart in Nederland;

overwegende dat de Luchtvaartnota 2020–2050 gevolgen zal hebben voor de maatschappij;

van mening dat de maatschappelijke kosten en baten van deze Luchtvaartnota volledig en transparant moeten zijn;

verzoekt de regering, een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) conform de richtlijnen uit te voeren voor de gehele Luchtvaartnota 2020–2050,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin

Kröger

Van Raan