31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 615 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 606

Voorgesteld 21 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de stijgende CO2-prijs in het ETS-systeem, de stijgende luchthaventarieven, inwerkingtreding van CORSIA en de voorgenomen vliegbelasting een stapeling van tarieven in de luchtvaartsector plaats zal gaan vinden en de kosten voor de Nederlandse luchtvaart hiermee stijgen,

overwegende dat deze stapeling van tarieven de concurrentiepositie van de Nederlandse luchtvaart en hiermee gepaard gaande banen in gevaar kan brengen,

overwegende dat voor het maken van beleid en het bieden van investeringszekerheid het van groot belang is inzicht te hebben in de hoogte en opbouw van de genoemde kosten,

verzoekt de regering, de Kamer voor de begrotingsbehandeling in het najaar een duidelijk overzicht te verschaffen van de eerder genoemde kostenposten voor de afgelopen en komende vijf jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Naar boven