Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931936 nr. 614

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 614 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 598

Voorgesteld 21 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de luchtvaart in Nederland niet op een gelijkwaardige manier wordt behandeld als andere sectoren,

constaterende dat andere sectoren in Nederland zich duidelijk aan veiligheids- en milieueisen moeten houden,

overwegende dat er als sinds 1999 wordt gesproken door Nederlandse ministers over milieugrenzen,

van mening dat de luchtvaart net zoals andere sectoren behandeld moet worden,

verzoekt de regering, om heldere complete milieugrenzen, zoals de emissies van geluid, broeikasgassen en andere schadelijke stoffen voor de luchtvaart in Nederland op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte