31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 445 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Voorgesteld 14 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat alleen hinder in de vorm van geluid als criterium niet voldoende is om alle schade die de luchtvaart teweegbrengt te bepalen;

verzoekt de regering, hinder als criterium breder te definiëren dan alleen geluidshinder en hiervoor voorstellen te doen ten behoeve van de Luchtvaartnota (2020–2040),

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Laçin

Paternotte

Kröger

Bruins

Naar boven