31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 361 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 8 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het onlangs door Air France-KLM gepresenteerde programma Trust Together enkel ambities op hoofdlijnen weergeeft;

verzoekt de regering, in kaart te brengen wat de gevolgen kunnen zijn van de uitwerking van het programma Trust Together voor KLM, Schiphol, de Nederlandse economie en werkgelegenheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Naar boven