31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 359 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 8 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, haar stemrecht als aandeelhouder te benutten om overhevelingen van KLM-delen naar de Air France-KLM holding te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Naar boven