31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 358 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 8 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, met een plan van aanpak te komen ter borging van de nationale belangen van KLM in de toekomst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Naar boven