Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731936 nr. 354

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 354 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 oktober 2016

Hierbij stuur ik u het door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) opgestelde «Informatieblad Passagiersrechten Luchtvaart».

De ILT heeft onderzoek gedaan naar de naleving van de informatieplicht van luchtvaartmaatschappijen over passagiersrechten. De resultaten van dat onderzoek zijn vastgelegd in bijgaand informatieblad1, dat eveneens gepubliceerd zal worden op de website van de ILT.

Uit het onderzoek is gebleken luchtvaartmaatschappijen de informatieplicht goed naleven. De wijze van informeren kan verschillen evenals de manier waarop de maatschappijen hun interne processen hebben ingericht voor het borgen van de passagiersrechten. De ILT blijft toezien op de naleving van de passagiersrechten en de borging daarvan bij de maatschappijen. Dat doet zij onder andere door regelmatige controles bij maatschappijen en op de luchthavens.

In het informatieblad heeft de ILT tevens een overzicht opgenomen van het aantal behandelde klachten in 2013, 2014 en 2015. Klachten gaan in bijna alle gevallen over een compensatieclaim en niet over (gebrek aan) informatievoorziening.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl