Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631936 nr. 297

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 297 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GRAUS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 275

Voorgesteld 6 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een tekort aan capaciteit, kennis en ervaringsdeskundigheid dreigt te ontstaan binnen de luchtverkeersleiding;

overwegende dat dit kan leiden tot een achteruitgang van de luchtverkeersveiligheid, de capaciteit en de concurrentiepositie van Schiphol;

verzoekt de regering om, een onafhankelijke impactassessment naar de gevolgen van de vlucht naar het buitenland van Nederlandse luchtverkeersleiders en actie om dezen voor ons land en zijn veiligheid te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus