Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531936 nr. 291

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 291 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 juli 2015

Hierbij bied ik u ter kennisneming aan het rapport van de heer Alders inzake de evaluatie van de eerste fase van de ontwikkeling van Eindhoven Airport, alsmede het advies voor de tweede fase1.

Begin september zal ik u mijn reactie op de evaluatie en het advies doen toekomen en informeer ik u tevens over de wijze waarop de Minister van Defensie en ik voornemens zijn de resultaten doorwerking te laten hebben in de medegebruiksvergunning voor de tweede fase, zodat uw Kamer zich hierover voorafgaand aan de vaststelling van de medegebruiksvergunning kan uitspreken.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl