Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531936 nr. 289

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 289 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2015

Hierbij wil ik u informeren over mijn inbreng op de toekomstige Luchtvaart Strategie van de Europese Commissie die per oktober/november 2015 wordt verwacht. In de bijlage vindt u de brief met onze inzet inclusief Nederlandse vertaling1.

Een sterke positie van de Nederlandse luchtvaart biedt connectiviteit, banen, groei en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dit is echter niet vanzelfsprekend.

In de luchtvaart is het mondiale speelveld sterk in beweging en de Europese luchtvaart staat daarbij voor grote uitdagingen. Met het oog op het snel veranderende luchtvaartlandschap, is gecoördineerd Europees optreden geboden.

In mijn brief aan Commissaris Bulc dring ik erop aan dat Europa prioriteit geeft aan het vergroten van de concurrentiekracht van de Europese luchtvaart en het behoud van de regionale en mondiale connectiviteit van Europa.

Speerpunten daarbij zijn:

  • Goed functionerende concurrerende markten. Van belang is het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor eerlijke concurrentie onder open en gelijke voorwaarden. Zowel in de interne als in de mondiale markten.

  • Innovatie. Nederland wil dat Europa innovatie mogelijk maakt via wetgeving en stimuleert via financiering;

  • Slimme regelgeving. Nederland zet in op effectieve regels en verlichting van administratieve lasten.

Binnen deze speerpunten ziet Nederland als urgente onderwerpen die zij graag tijdens haar Voorzitterschap wil behandelen: een mandaat voor onderhandelingen met de Golf Staten; gecoördineerde actie ten behoeve van een ICAO Market Based Measure om CO2 emissies te verkleinen; en de herziening van de EASA Verordening. Van belang is dat EASA optimaal kan worden ingeschakeld om op veiligheidsrisico’s te reageren. Het Single European Sky (SES) initiatief moet een nieuwe impuls krijgen zodat we in de toekomst benodigde capaciteit kunnen leveren, een hoog niveau van veiligheid behouden en de kosten en de milieu impact verlagen. Nederland wenst een Europese oplossing voor kwesties over persoonsgegevens van passagiers (PNR) met derde landen, Europese aandacht voor de sociale dimensie en aandacht voor investeringen in luchtvaartinnovaties bij bestaande en nieuwe Europese fondsen. Een goed regelgevend kader is nodig voor innovaties bij onbemande vliegtuigen (RPAS).

Het vergroten van de concurrentiekracht sluit aan bij de Nederlands inzet tijdens het Europese Voorzitterschap op een innovatieve Unie gericht op groei en banen waarover u eerder bent geïnformeerd (28 januari 2015, Minbuza-2015.25600).

Een sterke Europese luchtvaart sector is eveneens cruciaal voor het bereiken van de prioriteiten van de Juncker Commissie en de bredere strategische prioriteiten van het EU-beleid, in het bijzonder «Banen, groei en investeringen» en «Een diepere en eerlijkere interne markt met een versterkte industriële basis».

Een gezamenlijk antwoord op de uitdagingen en kansen voor de Europese luchtvaart is nodig. Nederland organiseert daarom tijdens haar Voorzitterschap een ministeriële Aviation Summit op 20–21 januari 2016. De Summit beoogt actieve betrokkenheid van de lidstaten en partijen uit de luchtvaartsector.

Bij de officiële publicatie van de Commissie voorstellen zal Nederland een kabinetsreactie opstellen die ook aan u zal worden gestuurd.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl