Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531936 nr. 261

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 261 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 maart 2015

In antwoord op Kamervragen van het lid Bashir (SP) over Air France KLM (Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 1412) is uw Kamer recent gemeld dat ik binnenkort samen met de Franse Staatssecretaris van Transport, de heer Vidalies, overleg zou hebben met de heren De Juniac en Elbers, de CEO’s van respectievelijk Air France KLM en KLM.

Helaas kan de gemaakte afspraak deze week geen doorgang vinden vanwege een ingelast overleg van de Franse premier, de heer Valls, met de heer Vidalies en andere bewindspersonen. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum op zo kort mogelijke termijn en verder hoop ik de heer Vidalies te spreken en marge van de EU Transportraad op 13 maart a.s.

Verder is in antwoord op Kamervragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) over KLM (Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 1104, van 20 januari jl.) toegezegd om het memorandum of understanding uit 2010 over verlenging van een aantal staatsgaranties inzake Air France KLM en andere afspraken die zijn gemaakt vertrouwelijk ter inzage aan te bieden. Bijgevoegd zijn als vertrouwelijke bijlagen dit memorandum of understanding alsmede de overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden, Air France en KLM van 16 oktober 2003 met relevante bijlagen. Ik verzoek u deze stukken vertrouwelijk ter inzage te leggen tot eind maart 20151.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer