Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531936 nr. 256

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 256 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2015

Ik heb in het debat over de situatie bij KLM van 28 januari jl. (Handelingen II 2014/15, nr. 47, item 10) toegezegd dat uw Kamer op de hoogte zal worden gehouden van belangrijke ontwikkelingen bij KLM. In dat kader wil ik u informeren over de vergadering van het bestuur van Air France KLM van 2 februari jl. waarbij onder meer het kasbeheer van KLM aan de orde was en waarover in het genoemde debat ook is gesproken.

Zoals eerder aangegeven in mijn brief van 20 januari jl. (Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 1104) in antwoord op Kamervragen is het voor Nederland belangrijk dat KLM – binnen het concern Air France KLM – een zelfstandige positie behoudt, ook op het gebied van het financieel beheer.

Air France KLM heeft een persbericht gepubliceerd over de resultaten van de bestuursvergadering van 2 februari. Gemeld wordt onder meer dat het bestuur is geïnformeerd over de vragen die Nederlandse belanghebbenden hebben gesteld over het kasbeheer van KLM en over de richtlijnen die hierover zijn vastgesteld. Ik heb contact opgenomen met de KLM directie voor een nadere toelichting hierop, waarbij mij is bevestigd dat het zogenaamde «cashpooling», dus het verschuiven van kasgelden van KLM naar de holding Air France KLM, van de baan is en dat dus de huidige situatie bestendigd blijft. Vanwege de bedrijfsvertrouwelijke aard van dit onderwerp kan ik hier geen verdere informatie over geven.

De uitkomst van de genoemde bestuursvergadering van 2 februari jl. is een positieve stap. Ik blijf de ontwikkelingen op de voet volgen en zal u, zoals toegezegd in het debat over de situatie bij KLM, op de hoogte houden.

Uw Kamer heeft mij ook gevraagd om een reactie op berichtgeving van de Telegraaf op 1 en 2 februari jl. over ontwikkelingen bij Air France KLM1.

Het Telegraaf bericht van 1 februari blikte vooruit op de bestuursvergadering van Air France KLM van 2 februari. Het bericht van 2 februari meldt de resultaten van dit overleg. Zoals hiervoor aangegeven waardeer ik de uitkomst van de Air France KLM bestuursvergadering van 2 februari als positief.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld