Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531936 nr. 244

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 244 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2015

Op 17 december 2014 ontving ik van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu het verzoek om een brief te zenden over KLM, met onder meer een reactie op een bericht uit de Telegraaf van 13 december 2014 en daarnaast de beantwoording van een aantal vragen over de ontwikkelingen bij KLM.

De benodigde verzameling van gegevens en afstemming met andere betrokken departementen vergt nog enige tijd. Ik zal u de gevraagde brief uiterlijk 27 januari toesturen (Kamerstuk 31 936, nr. 245).

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld