Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531936 nr. 237

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 237 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de EU-Rekenkamer stelt dat investeringen in vliegvelden zelden of nooit extra werkgelegenheid opleveren;

overwegende dat vliegveld Lelystad alleen op papier rendabel is te maken door parkeergelden;

verzoekt de regering, de inzichten van de EU-Rekenkamer te betrekken bij de verdere ontwikkeling van vliegveld Lelystad,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren