Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431936 nr. 215

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 215 MOTIE VAN HET LID KUIKEN

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Commissie voor de m.e.r. in het toetsingsadvies van het ontwerpluchthavenbesluit voor Eindhoven Airport d.d. 27 juni 2014 constateert dat de omvang en spreiding van de geluidhinder, die is berekend met de Lden als geluidsmaat, zich anders ontwikkelt dan in het MER is berekend met de Ke als geluidsmaat;

overwegende dat het voor het draagvlak van de luchthaven in de regio en van de Alderstafel van belang is dat de juiste geluidsberekeningen worden gebruikt in het luchthavenbesluit;

verzoekt de regering om aanvullend onderzoek te doen naar de meest optimale spreiding van de geluidhinder,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken