Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431936 nr. 210

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 210 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de geluidsoverlast rond Schiphol niet of nauwelijks afgenomen blijkt te zijn;

constaterende dat door de Vliegen Volgens Afspraak-aanpak de verwachting was dat de Buitenveldertbaan minder zou worden gebruikt, maar dat er juist een toename van het gebruik te zien is;

overwegende dat hierover afspraken zijn gemaakt in het Aldersadvies Schiphol;

verzoekt de regering, spoedig te komen tot een eenduidig gebruik van de start- en landingsbanen van Schiphol naar de Vliegen Volgens Afspraak-overeenkomst en de Kamer voor 1 oktober over de voortgang te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren