Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231936 nr. 107

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 107 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 maart 2012

In het Aldersadvies Eindhoven is bepaald dat er ten behoeve van de monitoring van de uitvoering van het advies elk jaar een jaarverslag wordt opgesteld. Dit ook ten behoeve van de evaluatie van de eerste fase van de ontwikkeling van Eindhoven Airport.

Bijgevoegd treft u het Jaarverslag 2011 Alderstafel Eindhoven1.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.