Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231936 nr. 105

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 105 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 januari 2012

De Tweede Kamer heeft mij bij brief van 9 december 2011 verzocht om geïnformeerd te worden over de vervolgstappen inzakeluchthaven Lelystad naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak (hierna de Afdeling) van de Raad van State inzake het aanwijzingsbesluit Lelystad Airport. In deze brief zal ik kort de vervolgstappen schetsen.

De Afdeling heeft bij uitspraak van 7 december 2011 de aanwijzing van de luchthaven Lelystad van 2009 vernietigd. De uitspraak betekent dat, totdat een nieuw besluit op basis van de Luchtvaartwet of de Wet luchtvaart is genomen, de luchthaven gebruikt mag worden conform de aanwijzing uit 1991, zoals die is gewijzigd in 2001.

Naar aanleiding van de uitspraak worden, mede in overleg met de Landsadvocaat, de consequenties voor de huidige situatie in kaart gebracht. De vernietiging door de Raad van State van dit aanwijzingsbesluit van Lelystad Airport laat onder meer zien dat, om een gefaseerd besluit te kunnen nemen, voldoende zekerheid moet bestaan over de realisering van de beoogde ontwikkeling (in termen van te vliegen routes en investeringsbeslissingen van de exploitant).

Voorts is overleg gevoerd met de heer Alders, die de opdracht van het kabinet heeft gekregen om de mogelijkheden te onderzoeken van een ontwikkeling (middel)lange termijnvoor de op de luchthaven Lelystad. Op dit moment vinden gesprekken plaats aan de Alderstafel met belanghebbenden. Het doel is om aan deze gezamenlijke Alderstafel te komen tot een integrale lijn voor de ontwikkeling van Lelystad Airport die toekomstvast is. Ik heb van de heer Alders begrepen dat naar verwachting het advies inzake Lelystad de komende maanden wordt afgerond, daarin zal nadrukkelijk rekening worden gehouden en aandacht worden besteed aan de uitspraak van de RvS.

Op het moment dat ik het advies van de heer Alders heb ontvangen, zal ik u hierover nader informeren. Het Kabinet zal vervolgens het advies van een integrale reactie voorzien, welke dan met uw Kamer besproken kan worden.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma