31 930
Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)

nr. 58
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 34

Ontvangen 28 oktober 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:

3. Het eerste lid, onder 4°, komt te luiden:

4°. door de hierna genoemde personen tot de daarachter vermelde bedragen:

a. partner: € 600 000;

b. kinderen: € 19 000;

c. kleinkinderen: € 19 000;

d. ouders: € 45 000;

e. overige verkrijgers: € 2000;.

Toelichting

Op grond van de voorgestelde wijziging wordt de belastingheffing in de opgaande lijn gematigd, door ouders wel in tariefgroep 2 te laten vallen, maar een vrijstelling van € 45 000,- te verlenen. Dit ligt dicht in de buurt van de huidige vrijstelling die ouders genieten.

De kosten van dit amendement bedragen 7 miljoen euro. Voor de dekking wordt verwezen naar het amendement ingediend onder nr. 56.

Cramer

Omtzigt

Tang

Naar boven