Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931924-V nr. 5

31 924 V
Slotwet en jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2008

nr. 5
MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 10 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Algemene Rekenkamer ondanks intensief toezicht van het ministerie van Buitenlandse Zaken ernstige tekortkomingen in het beheer van het NIMD constateert;

constaterende, dat het NIMD deze tekortkomingen afdoet als «administratieve omissie» en dat de resultaten van het toezicht vooralsnog niet zichtbaar zijn in 2008;

verzoekt de regering een onafhankelijke en volledige evaluatie van het beheer van het NIMD uit te laten voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel