Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931924-V nr. 10

31 924 V
Slotwet en jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2008

nr. 10
GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN BOMMEL EN GILL’ARD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 6

Voorgesteld 16 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Kamerleden met enige regelmaat werkbezoeken afleggen in ontwikkelingslanden in het kader van de activiteiten van het NIMD;

constaterende, dat nut en noodzaak van dergelijke werkbezoeken vragen oproepen;

verzoekt de regering een evaluatie uit te laten voeren naar deze werkbezoeken en de rol van politieke partijen daarbij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

Gill’ard