Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031915 nr. 10

31 915
Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties

nr. 10
TWEEDE NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 24 november 2009

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt in artikel I, aanhef, de aanduiding «Beginselenwet justitiële inrichtingen» vervangen door: Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen.