Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031907 nr. 9

31 907
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf van omzetbelasting aan in een andere lidstaat gevestigde ondernemers (implementatie richtlijnen BTW-pakket)

nr. 9
AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Ontvangen 29 september 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel VII komt te luiden:

ARTIKEL VII

1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

2. De voordracht voor het koninklijk besluit bedoeld in het eerste lid wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Indien een der kamers der Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met het ontwerp, wordt er geen voordracht gedaan en kan niet eerder dan zes weken na het besluit van die kamer der Staten-Generaal een nieuw ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal worden overgelegd.

Toelichting

Het is van groot belang dat de richtlijnen goed worden ingevoerd in Nederland en in de andere 26 Lidstaten van de Europese Unie. Alleen dan kunnen ondernemers bij de Nederlandse belastingdienst het geld terugvorderen voor btw betaald in alle 27 Lidstaten.

In het debat werd duidelijk dat de systemen in de EU nog gebouwd en getest moeten worden. Dat kan leiden tot spanning op de deadline van 1 januari 2010. In het debat heeft de regering toegezegd om in Oktober nog informatie aan de Kamer te sturen over onder andere:

– de stand van zaken van de wetgeving in de Lidstaten

– de bouw van software en of die software getest is in elk van de Lidstaten

– of elk van de Lidstaten in staat is verzoeken tot teruggaaf ingediend in Nederland te ontvangen en in behandeling te nemen.

Middels dit amendement kan de wetgeving nu verder gaan in het wetgevingsproces, maar kan de Kamer de vinger aan de pols houden bij implementatie, zodat dit wetsvoorstel alleen in werking treedt indien ook redelijk zeker is dat de systemen op tijd klaar zijn en werken.

Omtzigt

Vos

Van Dijck

Neppérus