31 904
Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten

nr. 9
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 oktober 2009

In reactie op uw verzoek van 30 september jongstleden (31 904/2009D46719), meld ik u dat u de aangekondigde beleidsbrief over de inhoud van de Algemene Maatregel van Bestuur, Voorrang voor Duurzaam, begin november van mij zult ontvangen. Ik deel uw wens om het wetsvoorstel op korte termijn plenair te behandelen om zodoende alle maatregelen uit het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk in werking te kunnen laten treden. De voorstellen uit de beleidsbrief zullen ook aan de sector worden voorgelegd. De resultaten van deze consultatie zullen half november bekend zijn en daarmee beschikbaar zijn voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel. De resultaten van de consultatie zullen vervolgens worden meegenomen in de toelichting op de AMvB, die begin 2010 zal worden voorgehangen bij het parlement.

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

Naar boven